субота, 17. мај 2014.


Latinica


Становницима БиХ и Србије можете помоћи уплатом на жиро рачун
 520-2923-36 код Хипотекарне Банке, или слањем поруке на број 14543.

Сви који су помогли - меншнујте @meelooteen на Твитеру за линк до игре.